Wyznaczanie współczynników LAF

Wraz z opublikowaniem ustawy z dn. 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej, zmianie uległy przepisy prawa energetycznego, nakładając na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek określenia współczynników wyrównawczych położenia lokalu w bryle budynku i uwzględnia je w przyjętych rozliczeniach, w celu wyrównania ponoszonych kosztów za pobór energii cieplnej między mieszkańcami. Sugerowaną i najbardziej miarodajną metodą jest wyznaczenie współczynników wyrównawczych LAF, które uwzględniają niekorzystne pod względem energetycznym usytuowanie lokali mieszkalnych.   

Istnieją dwie metody wyznaczania współczynników LAF – uproszczona oraz obliczeniowa. 

Wyznaczając współczynniki LAF najczęściej opieramy się na metodzie obliczeniowej, dzięki której możliwe jest precyzyjne wyznaczenie współczynników wyrównawczych dla każdego lokalu. Każdy lokal poddawany jest indywidualnej analizie, polegającej na obliczeniu jednostkowych strat ciepła oraz przyporządkowaniu do niego właściwych współczynników wyrównawczych. Takie podejście daje niezbitą podstawę do sprawiedliwego i odpowiedzialnego rozliczenia kosztów ogrzewania z mieszkańcami zarządzanego budynku. 

W metodzie obliczeniowej uwzględniany jest m.in.: 

 • stan techniczny budynku 
 • strefę klimatyczną, w której leży budynek 
 • rodzaj i powierzchnię przegród 
 • usytuowanie budynku względem stron świata 
 • izolację termiczną przegród 
 • stolarkę okienną i drzwiową
 • osłonięcie budynku 
 • straty ciepła do lokali sąsiednich/klatek schodowych 
 • dokładną powierzchnię użytkową każdego lokalu

Oferowany zakres opracowania 

Efektem prac audytowych w zarządzanych przez Państwa budynkach jest kompleksowy raport końcowy, który zawiera: 

 • Informacje o wykorzystanej metodologii obliczeniowej 
 • Spis zastosowanych norm oraz przepisów prawnych w zakresie wykonanego zlecenia 
 • Stan izolacyjności poszczególnych przegród budowlanych w budynku
 • Zyski i straty ciepła zależne od usytuowania poszczególnego lokalu względem stron świata
 • Zapotrzebowanie każdego z lokali na ciepło do celów ogrzewania i wentylacji
 • Sumaryczne zestawienie strat ciepła w budynku
 • Zapotrzebowanie na moc cieplną oraz energię użytkową
 • Wykaz współczynników LAF wyznaczonych dla poszczególnych lokali 
 • Zestawienie współczynników LAF wyznaczonych 2 metodami, zapotrzebowania na moc oraz na energię użytkową.

Odpowiednie wyznaczenie współczynników wyrównawczych LAF ma duży wpływ na prawidłowe rozliczenie kosztów ogrzewania. Podział kosztów dla użytkowników często budzi wiele wątpliwości, dlatego ważne jest, aby wybrana metoda pozwalała na obiektywne i realne odwzorowanie udziałów poszczególnych mieszkań w końcowym rozliczeniu energii cieplnej. Niezbędne jest w tym celu posiadanie odpowiednich kwalifikacji i specjalistycznej wiedzy w zakresie fizyki budowli, energetyki i budownictwa.