Audyt efektywności energetycznej

Co to jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej potrzebny jest do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, powszechnie nazywanego białym certyfikatem. System białych certyfikatów stanowi mechanizm wsparcia inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej i umożliwia uzyskanie dodatkowych środków finansowych za wykonanie tych inwestycji. Do najpopularniejszych przedsięwzięć, za które przysługują białe certyfikaty, należą: termomodernizacja, wymiana urządzeń przemysłowych czy instalacji na energooszczędne, modernizacja oświetlenia i odzysk energii z procesów przemysłowych, usprawnianie tych procesów oraz wprowadzanie nowych technologii: wszystko po to, aby w produkcji i procesie dostarczania usług zużywać mniej energii oraz surowców służących do jej wytwarzania.

Białe certyfikaty stanowią wartość majątkową, a dzięki ich sprzedaży można je spieniężyć. Podstawą prawną do ich uzyskania jest ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. Białe certyfikaty mogą uzyskać firmy, które wykażą zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego), czyli 116, 3 MWh energii. Warto jednak pamiętać, iż wartość opłaty zastępczej co roku wzrasta o 5% względem wartości z poprzedniego roku. Dokument ten pozwala na uzyskanie przynajmniej części zwrotu za zainwestowane w modernizacje pieniądze. Dlatego warto skorzystać ze sporządzenia audytu efektywności energetycznej jako podstawy do zdobycia białego certyfikatu. 

Biały certyfikat (świadectwo efektywności energetycznej) wydawany jest za uzyskany efekt oszczędności energii przez Prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki). Aby możliwe było uzyskanie białego certyfikatu, konieczne jest złożenie do Prezesa URE specjalnego wniosku o świadectwo efektywności energetycznej wraz z zaświadczeniem o przeprowadzonym audycie efektywności energetycznej.

Jak uzyskać świadectwo efektywności energetycznej?

Warunków, które należy spełnić, aby móc skorzystać z takiego świadectwa, jest kilka. Po pierwsze, musi ono dotyczyć przedsięwzięcia planowanego. Przedsięwzięcie dodatkowo musi być zamieszczone w obwieszczeniu ministra, które publikowane jest w Monitorze Polskim. Przedsiębiorstwo musi ponadto spełniać wymagania określone przez ustawę o efektywności energetycznej, następnie przeprowadzić audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, a na końcu dołączyć go do składanego wniosku, który w dalszej kolejności będzie rozpatrywany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Co obejmuje audyt efektywności energetycznej?

Audyt wymaga przeprowadzenia kontroli stanu technicznego i dotychczasowego zużycia energii przez urządzenie, system czy cały obiekt. W ten sposób uzyskuje się ocenę opłacalności energetycznej, na podstawie której można szukać możliwości do zaoszczędzenia zużywanej energii. Ocenie mogą podlegać różne elementy, zarówno procesy, jak i urządzenia. Audyt wyjaśnia przyczyny zużycia energii, a także zawiera przykładowe rozwiązania pozwalające zredukować zapotrzebowanie energii oraz podaje koszty wdrożenia proponowanych zmian.

Jak wygląda audyt efektywności energetycznej?

  • Audytor przeprowadza inwentaryzację i tworzy plan wykonywania prac audytowych, aby nie zakłócać działalności firmy.
  • Następnie wykonywane są pomiary, które będą analizowane i przedstawiane w formie raportu.
  • Po dokonaniu analizy audytor proponuje wdrożenie określonych zmian oraz ich monitorowanie w celu sprawdzenia, czy przynoszą oczekiwany efekt.

Jak długo trwa audyt efektywności energetycznej?

Czas na realizację prac audytowych zależy od jego zakresu, a także od wielkości firmy. Określenie czasu realizacji oraz ceny usługi wymaga wizyty audytora w obiekcie, ale przede wszystkim rozmowy indywidualnej.

Kto może być zainteresowany zleceniem audytu efektywności energetycznej?

Białe certyfikaty to dokumenty potwierdzające realizację określonych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo, które zainwestowało w nowoczesne technologie czy też wprowadziło zmiany organizacyjne prowadzące do ograniczenia zużycia energii, może otrzymać biały certyfikat. Otrzymanie białego certyfikatu niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim jest to dowód na zaangażowanie firmy w działania na rzecz ochrony środowiska i dbałości o efektywność energetyczną. Ponadto, białe certyfikaty mogą być sprzedawane na rynku wtórnym, co pozwala przedsiębiorstwom na dodatkowe źródło dochodu. Warto również dodać, że posiadanie białego certyfikatu może wpłynąć na wizerunek firmy oraz jej pozycję na rynku.