O nas

Obliczaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków, mieszkań i lokali użytkowych zajmujemy się od początku ich zaistnienia na polskim rynku czyli od 2009 roku, przeprowadzaniem audytów energetycznych jeszcze wcześniej, bo od 2008 roku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa ilość energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku lub jego części, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego.

Audyt energetyczny określa zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego budynku prywatnego lub firmowego. Proponując kilka opcji wskazuje rozwiązanie najbardziej optymalne pod względem kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz wygenerowanych dzięki niemu oszczędności energii. Audyt jest jednocześnie założeniem do projektu budowlanego.

Katarzyna Kordas – mgr fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, certyfikator energetyczny (pozwolenie nr MI/ŚE/2498/2010), edukator w zakresie ekologii, ochrony powietrza i klimatu oraz efektywności energetycznej, realizator projektów krajowych i unijnych z dziedziny ochrony środowiska i efektywności energetycznej, posiada tytuł Green Belt w amerykańskiej metodologii jakości Six Sigma (6σ to metoda zarządzania jakością opierająca się na pozyskiwaniu danych w celu osiągnięcia niemal perfekcyjnej jakości w danym procesie).

Piotr Sołtysek – mgr inż. specjalności cieplne systemy energetyczne, ukończył AGH w Krakowie, audytor i certyfikator energetyczny (nr uprawnień MI/ŚE/393/2009), wpisany do rejestru ministerialnego pod numerem 947.