Czy potrzebujesz?

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

  • Wynajmujesz nieruchomość lub jej część (jako właściciel)
  • Sprzedajesz nieruchomość lub jej część na podstawie umowy sprzedaży
  • Sprzedajesz nieruchomość lub jej część na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Audyt energetyczny może stanowić dla właściciela budynku podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych (m.in. programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).