Cennik

CENNIK – Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (CHEB)
Podano ceny w zł netto – do cen będzie doliczony podatek VAT

PozycjaStawka minimalnaUwagi
Mieszkania/lokale w budynkach
wielorodzinnych
400przy powierzchni do limitu 30 m2
(np. kawalerki)
Domy jednorodzinne600przy powierzchni do limitu 70m2 i
przy 1 kondygnacji
Lokale użytkowe800wg wyceny indywidualnej
Budynki wielorodzinne i inne1200wg wyceny indywidualnej
Audyty energetyczne budynków1200wg wyceny indywidualnej

Dodatki:
 Za każdy m2 powyżej limitu: 3 zł/m2
 Za każdy element typu: dodatkowe źródło ciepła, kominek, system wentylacji mechanicznej, kolektory
słoneczne, fotowoltaika, dodatkowa kondygnacja lub inny poziom, pomieszczenie ze skosami: +50 zł
Dodatki dotyczące pracy w terenie (tzw. inwentaryzacja):
 Za wizję lokalną na miejscu +150 zł (tzw. mała inwentaryzacja)
 Za dojazd do klienta 2 zł/km dystansu w obie strony (w obrębie granic Bielska-Białej bezpłatnie)
 Za wykonanie inwentaryzacji danych na potrzeby CHEB lub audytu, to jest pomiary geometryczne
i identyfikację urządzeń: +200 zł za kondygnację (tzw. pełna inwentaryzacja)
Poprzez samodzielne i poprawne wypełnienie i przekazanie formularza danych mieszkania/domu wraz z wymaganymi
zdjęciami oraz dostarczenie rzutu mieszkania/domu z wszystkimi wymiarami nie ponosi się kosztów związanych
z inwentaryzacją.
Bonifikaty:
 W przypadku zlecenia dwóch lub więcej CHEB dla identycznych domów/lokali – za kolejne lokale liczy się po
50% stawki
Uwagi:
 Za kondygnację uważa się każdy inny poziom lokalu, w którym znajdują się pomieszczenia ogrzewane.
 Powierzchnia oznacza powierzchnię użytkową budynku/lokalu.
 Jeden segment w bliźniaku czy szeregowcu oraz jeden lokal w domu jednorodzinnym 2-lokalowym traktuje się
jak dom jednorodzinny. Natomiast jeden lokal w budynku 3 i więcej lokalowym traktuje się jak mieszkanie.Przykłady wycen:
– proste mieszkanie 60m2 z dostarczonymi wszystkimi materiałami: 400+90 = 490 zł netto + VAT
– mieszkanie 2-kondygnacyjne o pow. 120 m2 z kominkiem z dostarczonymi wszystkimi materiałami:
400+270+100=770 zł netto+VAT
– standardowy dom jednorodz. typu kostka 2-kondygn. o pow. 120 m2 z dostarczonymi wszystkimi materiałami:
600+150+50 = 800 zł netto+VAT
– dom 2-kondygnacyjny o pow. 150 m2 z kominkiem i 4 pomieszczeniami ze skosami na poddaszu bez konieczności
inwentaryzacji: 600+280+300 =1180 zł netto+VAT
– rezydencja 3-poziomowa o pow. 270m2 z rekuperacją i wentylacją mechaniczną, kotłem gazowym i pompą ciepła
oraz 4 pokojami ze skosami na poddaszu z dostarczonymi wszystkimi materiałami: 600+600+400=1600 zł netto+VAT
– pełna inwentaryzacja danych budynku 2-kondygnacyjnego w miejscowości oddalonej o 20km od Bielska-Białej:
80+150+400=630 zł netto+VAT
– wizja lokalna z wypełnieniem danych w formularzu przez audytora w budynku w Bielsku-Białej, gdy zlecający
przekazał aktualny plan budynku z wymiarami (tzw. mała inwentaryzacja): 150 zł netto+VAT
Ceny do indywidualnego ustalenia:
Budynki mieszkalne wielorodzinne lub niemieszkalne ze względu na skomplikowanie bryły, różnorodność możliwych
rozwiązań co do ogrzewania, występowanie instalacji chłodzenia lub niekonwencjonalnych źródeł ciepła podlegają
indywidualnej wycenie odnośnie zarówno świadectw charakterystyki energetycznej jak i audytu energetycznego.
Wycena wymaga spotkania zlecającego z audytorem oraz przedstawienia wszelkiej niezbędnej dokumentacji obiektu.
Podstawowe postępowanie przy zleceniu:
 Audytor przekazuje zlecającemu do wypełnienia odpowiedni dla przypadku formularz danych. Przekazanie,
w zależności od uzgodnień, może nastąpić drogą mailową/pocztową lub zlecający odbiera formularz
osobiście.
 Zlecający wypełnia formularz na komputerze lub odręcznie i dostarcza do audytora w postaci skanu/zdjęć
kolejnych stron i załączników drogą mailową albo też dowolną inną drogą dostarcza wersję papierową. Jeżeli
zlecający nie jest w stanie wypełnić obowiązkowych pozycji formularza i dostarczyć wszystkich niezbędnych
załączników to zlecający uzgadnia z audytorem tryb inwentaryzacji mieszkania/budynku (odrębnie płatna).
Jeżeli braki w dokumentacji są niewielkie możliwe jest uzupełnienie braków przez telefon bezkosztowo.
 Po otrzymaniu wszystkich materiałów audytor przystępuje do pracy nad wykonaniem obliczeń
i sporządzeniem dokumentu, który będzie miał wersję elektroniczną i papierową. Audytor umieszcza ten
dokument ostatecznie w centralnym rejestrze świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
 Gotowy dokument audytor przekazuje zlecającemu standardowo w formie elektronicznej.